Petit sylvain - Limenitis camilla

White Admiral     Kleiner Eisvogel     Camilla

Petit sylvain - Limenitis camilla (White Admiral / Kleiner Eisvogel / Camilla) 18-06-2006