Libellule quatre taches - Libellula quadrimaculata

Four-spotted Chaser     Vierfleck     Libellula quadrimaculata

Libellule  quatre taches - Libellula quadrimaculata (Four-spotted Chaser / Vierfleck / Libellula quadrimaculata) 30-06-2009

Libellule  quatre taches - Libellula quadrimaculata (Four-spotted Chaser / Vierfleck / Libellula quadrimaculata) 21-06-2009

Libellule  quatre taches - Libellula quadrimaculata (Four-spotted Chaser / Vierfleck / Libellula quadrimaculata) 12-06-2009

Libellule  quatre taches - Libellula quadrimaculata (Four-spotted Chaser / Vierfleck / Libellula quadrimaculata) 16-05-2009

Libellule  quatre taches - Libellula quadrimaculata (Four-spotted Chaser / Vierfleck / Libellula quadrimaculata) 13-05-2008

Libellule  quatre taches - Libellula quadrimaculata (Four-spotted Chaser / Vierfleck / Libellula quadrimaculata) 09-06-2007

Libellule  quatre taches - Libellula quadrimaculata (Four-spotted Chaser / Vierfleck / Libellula quadrimaculata) 09-06-2007