Argyope fasciée - Argiope bruennichi

Zebra spider     Wespenspinne     Ragno Vespa

Argyope fasciée - Argiope bruennichi (Zebra spider / Wespenspinne / Ragno Vespa) 22-09-2006

Argyope fasciée - Argiope bruennichi (Zebra spider / Wespenspinne / Ragno Vespa) 22-09-2006

Argyope fasciée - Argiope bruennichi (Zebra spider / Wespenspinne / Ragno Vespa) 13-09-2006